XəbərlərMədəniyyət sözü ərəb sözü olub
Mədəniyyət sözü ərəb sözü olubMədəniyyət sözü ərəb sözü olub; Ərəb yarımadasının ən böyük şəhərlərindən olan Mədinə şəhərinin adı ilə bağlıdır. Ərəb dilində “müdün”; “el, şəhər” deməkdir ki, mədəniyyətli dedikdə “Mədinəli”, yəni şəhərli, sivil insan başa düşülür.
İ.Zəki Eyuboğlu-Türk dilinin etimoloji sözlüyü.
Baxış sayı: 976