XəbərlərHipnoz nədir?
Hipnoz nədir?


Hypnos-subyektə təlqin edilərək, süni yaradılmış keçici vəziyyətdir. Gecə tanrıçası Noç və Kronosun oğlu, yuxu tanrısı Hipnosun adı ilə bağlıdır. Qardaşı isə ölüm tanrısı Tanatosdur. Morfin opium laləsinin (Papaver) südündən alınmış alkaloiddir. Eyni zamanda, tərkibində papaverin və kodein də vardır. Adını Hipnos tanrısının oğlu, yuxugörmə tanrısı Morfeydən alıb. Tanatalogiya ölüm prosesi haqqında elmdir və yunan d.“thanathos” – ölüm deməkdir.
Papaverin hidroxlorid spazmolitik və hipotenziv preparatdır və aşağıdakı buraxılış formaları məlumdur:
- Papaverin hidroxlorid – inyeksiya üçün 2%-li məhlul.
- Papaverin hidroxlorid 0.04 – tablet.
- Papaverin hidroxlorid 0.02 – rektal şam.

Müəllif: Firəngiz Rüstəmova
"TƏBABƏT VƏ MİFOLOGİYA: GÖRÜNƏN VƏ GÖRÜNMƏYƏN ƏLAQƏLƏR" kitabından


Hipnoz nədir?
Baxış sayı: 116