XəbərlərStafilakokklara və bağırsaq çöplərinə məhvedici təsir göstərən bitki - Firəngiz Rüstəmova
Stafilakokklara və bağırsaq çöplərinə məhvedici təsir göstərən bitki - Firəngiz Rüstəmova


Müasir tibbdə karotin və vitamin P-n mənbəyi olaraq tanınır. Bəzi fitoterapevtlər reyhan preparatlarını ürək və tənəffüs sisteminin stimulyasiyasında işlədirlər. Bu isə onun tərkibində kamfora efir yağlarının olması ilə əlaqədardır. Təcrübə göstərir ki, reyhan cövhərinin tərkibində araxidon, jasmin turşusu və β-aminobutirik asid olduğuna görə iltihab əleyhinə təsirə malikdir.
Reyhan yağı stafilakokklara və bağırsaq çöplərinə, qarın yatalağı törədicilərinə məhvedici təsir göstərir. Antibiotiklərlə yanaşı, reyhan yağının istifadəsi onların təsirini artırır.
Reyhan yağı lyambliya və leyşmanioz törədicilərinə öldürücü təsir edir, reyhan dəmləməsi işlətməklə xolesistit və kimyəvi dərmanların qəbulundan sonrakı ağırlaşmalarının müalicəsində yaxşı nəticələr əldə edilir. Eksperimental tədqiqatlar göstərir ki, reyhan preparatları nəzərə çarpacaq dərəcədəAntioksidant təsirinə görə hepatoprotektiv təsirə malik olan reyhan bitkisinin üzərində aparılan eksperimental tədqiqatlara görə, reyhan efir yağı hepatotoksik agentlərin təsirindən dolayı yarana biləcək qaraciyər sirrozunun qarşısını alır.
Bitkinin spirtdə cövhərinin isə xüsusilə antioksidant təsirə malik olması nəzərə çarpır. Tərkibindəki betulin turşusu şiş əleyhinə təsirə, reyhan ekstraktı antimelanom aktivliyə malikdir.
Reyhanın spirtli ekstraktı süd vəzi xərçəngi hüceyrələrinə, epitelial karsinomaya məhvedici təsir göstərir, benzol intoksikasiyası zamanı qan hüceyrələrinin zədələnməsinin qarşısını alır.Reyhanın radioprotektor xüsusiyyətinin olması da məlumdur. Reyhan ekstraktları vazorelaksasiyaedici, antitrombotik təsirə malik olduğuna görə ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur, hipotenziv təsiri isə angiotenzinin ingibitoru ilə müqayisə edilir, hipoxolesterinemik təsirə malikdir.

Müəllif: Firəngiz Rüstəmova
"TƏBABƏT VƏ MİFOLOGİYA: GÖRÜNƏN VƏ GÖRÜNMƏYƏN ƏLAQƏLƏR" kitabından
Baxış sayı: 32