XəbərlərNiyə pion köklərini gecələr yığmaq olar?
Niyə pion köklərini gecələr yığmaq olar?


Pion/latın d. Paeonia adlanan bu bitkinin Avropa və Asiyada Pion fəsiləsinə aid 40-a yaxın növləri vardır və çoxillik ot bitkisidir. Vittman pionu/P. wittmanniana, dərman pionu/P. officinalis daha çox tanınır və P. officinalis haqqında əfsanələr dolaşır.
Qədim yunan əfsanələrinə görə, Pion bitkisi həkim Peonun / Eskulapın şərəfinə belə adlandırılıb. Eskulap/ Asklepiy Troya müharibəsində yaralıları bu bitki vasitəsilə sağaltmışdı. Həkim Peonun bu bitkini Olimpdən, gecə qaranlığı tanrıçası, Apollonun anası Latonanın əlindən aldığına inanılır. Pionun kökləri vasitəsilə o, Herkules tərəfindən yaralanmış yeraltı çarlığının tanrısı Plutonu sağaltmışdı.
Digər bir əfsanəyə görə isə, Pion bitkisi öz adını Olimp tanrılarından biri olan, “işıq bəxş edən” Peanın adından alır. Bəzən Apollonu və onun ruhunu daşıyan ölümlü insanı da belə adlandırırdılar. Sonradan bu titul tanrı-həkim Asklepiyə keçdi. Davamçıları Asklepini “paeoni” adlandırırdılar, onlar bitkinin şəfaverici və möcüzəvi xüsusiyyətləri haqqında himn oxuyurdular. Bununla bağlı olaraq ingilis dilində “peans” adlanan qələbə mahnısı yarandı. Qədimdən bu günə qədər pion bitkisi magik və şəfaverici kimi tanınıb.

Qədim yunanlar inanırdılar ki, Pion köklərini yığmaq yalnız gecələr təhlükəsiz ola bilər. Bu şərtlə ki, mandraqora bitkisinin kökü kimi, piona da it bağlayıb ona bir tikə ət göstərmək lazımdır ki, ətə tərəf yönələn it dartılaraq bitkini kökündən çıxarsın. Hətta bu bitkinin də mandraqora kimi çıxarılarkən qışqırmasına inanırdılar.

Müəllif: Firəngiz Rüstəmova
"TƏBABƏT VƏ MİFOLOGİYA: GÖRÜNƏN VƏ GÖRÜNMƏYƏN ƏLAQƏLƏR" kitabından


Niyə pion köklərini gecələr yığmaq olar?
Baxış sayı: 46