XəbərlərAilə həkimi klinikasında USM -si
Ultrasəs müayinəsi
“Ailə həkimi” klinikasında ambulator şəraitdə diaqnostik müayinələr aparmaq məqsədilə “VOLUSON E 8” USM cihazı quraşdırılmışdır. Bu USM aparatı vasitəsilə bir çox aparatlardan fərqli olaraq orqanların görüntüsü daha aydın, diaqnoz daha dəqiq olur. Çünki “VOLUSON E 8” aparatının imkanları genişdir. Beləki, bu cihazla bütün daxili orqanların doppler müayinəsi, qan dövranını yoxlamaq, hamiləliyin doppleri və 3D-4 D müayinələr etmək mümkündür.
USM cihazında qadın və kişi cinsiyyət üzvlərinin, aşağı və yuxarı ətraf damarlarının, daxili üzvlərin, qalxanvarı vəzin müayinəsi, beyin damarlarının, yuxu arteriyalarının dopler müayinəsi yoxlanılır. Ana bətnində dölün rəngli exokardioqrafiyası olunur, ürəyin əzələləri, qapaqları, ürəkdaxili qan hərəkətini, ürək qüsurlarının olub olmamasını dəqiq yoxlamaq mümkündür.
3D USM-i zamanı ana bətnində inkişaf edən dölün hərəkətlərini, mimikalarını, görkəmini real zamanda izləmək mümkündür.
Dölün bir neçə dəqiqəlik 3D/4D müayinəsi; CD diskinə yazılıb pasiyentə verilir. Yoxlamadan sonra verilən şəkillər hardasa fotoqrafiyaya yaxın bir şəkil olur. Həm də 3D müayinə zamanı döldə olan qüsurlar da cox aydın görünür və vaxtında aşkar olunur.
SonoElastoQrafiya
Bu söz diaqnostika sahəsində yalnız yeni söz deyil həm də yeni və müasir diaqnostika metodudur. SonoElastoqrafiya vasitəsilə 95% halda şişin bəd xassəli olub olmamasını təyin etmək mümkündür. Həm də prosesin ən kiçik ölçülərdə olduğu zaman aşkarlamaq olur. SonoElastoqrafiya orqanizmə ziyan vermədiyi üçün profilaktik məqsədlə də yoxlamaq olar. Şişin vaxtında bəd və ya xoş xassəli olmasını təyin etmək isə xəstələrin ömrünün uzanmasına kömək edir. SonoElastoQrafiya da “VOLUSON E 8” cihazında aparılır.
Ailə həkimi klinikası F. Rüstəmova
[b][/b]
Ailə həkimi klinikasında USM -si
Baxış sayı: 954