XəbərlərGüllə keçirməyən bronjiletlər necə hazırlanır? - Firəngiz Rüstəmova
Güllə keçirməyən bronjiletlər necə hazırlanır? - Firəngiz Rüstəmova


ABŞ üniversitetlərindən Tufts Üniversiteti biomedikal mühəndisliyi bölümü ipəkdən əldə ettikləri incə borucuqlardan tıxanmış damarları əvəz etməyi planlayır. Çünki insan vücudunun immun sistemi son dərəcə sağlam olan ipəyi rəddetmir. Sinqapur Ulusal Üniversitetindən Dr. James Goh və qrupu ipəkdən istifadə edərək bir donuzun dizindəki ön çarpaz bağları dəyişməyi, ipəklə əvəz etməyi bacarmışdır. İpəyin tıbbdəki istifadə sahələri bununla bitmir. Tufts Üniversitetidən bir qrup mühəndis elektronik və fotonik materialları ipəklə əvəz etdilər. Belə ki, həkimlərin fikri ipək materialları beyinə nəql edərək epilepsiya xəstəlikliyinin müalicəsini gerçəkləşdirməkdir.
ABŞ-n tanınan və sayılan laboratoriyalarından olan Kraig Biocraft Laboratoriyası isə ipək böcəklərinin genetik yapısına müdaxilə edərək çok daha güclü olan bir ağ/material istehsal edə bildilər ki, bununla güllə keçirməyən bronjiletlər hazırlanması və tekstil sektorunda yeni bir dövrün başlamasının yolunu açmış oldular.
İpək qurdu və ya ipək böcəyinin tanıdığımız tut ipəkqurdundan başqa bir də, barama kimi becərilən deyil palıd ağacı yabanı ipəkqurdu da vardır. Ən təbbi, ekoloji təmiz və boyaqsız olduğuna görə şəfaverici xüsusiyyətinə daha çox inanılan həmin yabanı ipəkqurdundan alınan ipək olması düşünülür. Belə ki, “yabanı ipəkdə” müalicəvi xüsusiyyətə malik olan, dəriyə və bütün bədənə müsbət təsir edən sarisin maddəsi daha çox miqdarda olur.
Maraqlıdır ki, həmin ipəklərdən hazırlanmış paltarlar insanı soyuq havada isiti, isti havada isə sərin saxlayaraq, hiqroskopik, gənə və köbələklər həmin materialda yaşamadığına görə gigiyenik mühit yaradaraq, komfortlu bir temperatur və mühit əmələ gətirir.
Parazitlərin yaşamağı üçün əlverişli mühit olmadığı üçün və nəmliyi 30% özünə çəkdiyinə görə allergiya yaranmır. Tərkibində 18 aminturşu olan yabanı ipək – dəriyə və oynaqlara müsbət, müalicəvi təsir edir, dərinin qocalmasının, piqment ləkələrinin yaranmasının qarşısını alır, dermatit, psoriaz xəstələrinin vəziyyətini yüngülləşdirir, hamilə qadınlara, körpələrə, allergiyaya meyilli, çox tərləyən, qurudərili insanlara müsbət təsir edir, qan dövranını yaxşılaşdırır. Qan dövranını yaxşılaşdıraraq müsbət energetika yaradır, dəriyə antiseptik təsir edir. Angina zamanı boğaza, oynaq ağrıları zamanı oynaqlara bağlamaq ağrıları azaldır.

Müəllif: Firəngiz Rüstəmova
"FOLK VƏ YA XALQ TƏBABƏTİ" kitabından


Güllə keçirməyən bronjiletlər necə hazırlanır? - Firəngiz Rüstəmova
Baxış sayı: 272