XəbərlərHindistanda e.1800 il əvvəl yazılmış “Ayurveda”da nədən bəhs edilirdi? - Firəngiz Rüstəmova
Hindistanda e.1800 il əvvəl yazılmış “Ayurveda”da nədən bəhs edilirdi? - Firəngiz Rüstəmova


Massaj sözünün yaranmasının maraqlı tarixi vardır. Belə ki, bəzi müəlliflər bu sözün ərəb dilində olan “mass”/təzyiq etmək, digərləri yunan dilində olan “masso”/sıxmaq, 3-cü qrup isə bu sözün latın dilindəki “massa”, yəni “barmaqlara yapışan” sözündən yaranmasını irəli sürürlər.
Massaj qədimdən həkimlik sənətinin əsas hissəsindən biridir. Mənbələrə görə massajla müalicə üsulu induslar və çinlilərə daha qədimdən məlum idi.
Çində 3000 il əvvəl yazılmış “Kun Fu” kitabında, gimnastika (Yunan dilində γυμνός gymnos, gymos—çılpaq deməkdir) və bədən hərəkətləri massaj qəbulu ilə başlanırdı. Massaj revmatik xəstəliklər, çıxıqlar, yorğunluq, əzələlərin spazmı və digər rahatsızlıqlarda və hətta iflic xəstəliklərində müalicə vasitəsi kimi istifadə olunur.
Hindistanda e.1800 il əvvəl yazılmış müqəddəs kitab “Ayurveda”da massajın müalicəvi təsirlərindən bəhs edilir.
Nineviyada Assur çarı Sanxeribanın sarayındakı barelyeflərdə və bir neçə Misir papiruslarında massaj manipulyasiyaları təsvir edilmişdir. Bu onu göstərir ki, misirlilər və assurlar massajın müalicəvi təsirindən xəbərdar idilər.
Homerin poemalarında qəhrəmanların və əsgərlərin döyüş öncəsi qadınların onları müxtəlif yağlar və məlhəmlərlə massaj etmələrindən söhbət açılır. Məhşur yunan həkimləri Herodoks, Hippokrat və digərləri müxtəlif NPV müalicəvi massajlar haqqında məlumat vermişlər.
Qədim Yunanıstanda massaj yağlar və müxtəlif vasitələrlə aparılaraq hamamlarda icra edilərdi. Şərq ölkələrinin hamamlarında və bir çox ölkələrin hamamlarında massajdan indi də istifadə olunmaqdadır. Hətta Asklepi və onun tələbələri massaj məktəbi də açmışdılar.
Əbu Əli İbn Sinanın “Qanun ət-Tibb/Təbabət elminin qanunu” və “Şəfa kitabı”nda massajın necə qəbulu haqqında geniş məlumat verilmişdir.
Müalicəvi massaj fizioterapiyanın ayrılmaz bir növü olaraq bu gün də tibbdə müvəffəqiyyətlə işlədilməkdədir.

Müəllif: Firəngiz Rüstəmova
"FOLK VƏ YA XALQ TƏBABƏTİ" kitabındanHindistanda e.1800 il əvvəl yazılmış “Ayurveda”da nədən bəhs edilirdi? - Firəngiz Rüstəmova
Baxış sayı: 82