XəbərlərSolmaz çiçəyinin mifik yaradılışı
Solmaz çiçəyinin mifik yaradılışı


Solmaz çiçəyi/Helichrýsum - əbədi həyatın bitkisi olub ödotu, solmazçiçək, süpürgə gülü, quruçiçək də adlanır və çobanyastığı fəsiləsinə aid olan bitki növüdür.
Solmaz, dözümlü, pişik pəncəsi, ölməz, əsmə-külək, qızıl-çiçək kimi adlarla tanınan bu sirli çöl, çəmən çiçəyi solmaz çiçəkdir. Göstərilən adların hər birində solmazçiçəyin müxtəlif xüsusiyyətləri öz əksini tapıb. Qoparılmış çiçək susuz nə qədər lazımdırsa heç solmadan qala bilər. Əlbəttə, insanlar bu möcüzəli bitkiyə laqeyd qala bilməzdilər və onun çox sayda nağıllar, əfsanələr yaratmışlar. Hind mənbələrinə görə, bir-birini sevən və vəhşi heyvan hücumu səbəbindən dünyasını dəyişmiş gənclərin dəfn edildiyi yerdə solmazçiçəyi bitmişdir.
Onların qəbri üstündə yaz ayında bitən, gümüş ayaqlı, yasəməni rəngli çiçəkləri görən ovçu həmin qəmli hadisəni xatırlayaraq deyir: “Əbədi yaşa!” Bu arzu edilən sözlər o qədər səmimi və içdən söylənir ki, təbiət belə həmin sözlərə etinasız qalmır.
Digər bir əfsanəyə görə isə, Zaman və Çiçək mübahisə edirlər. Zaman deyir ki, Çiçəyin gözəlliyi əbədi deyil və tamamilə Zamanın hökmünə tabedir. Çiçək isə Zamanla razılaşmır, payızı və qışı dözərək olduğu kimi dayanır. Bahar gəldikdə isə Zamanla tərsləşmiş Çiçək məyus olur, çünki əvvəlki gözəlliyini itirmiş, toxumlarını isə torpağa verməmişdi, demək yeni çiçəklər bitirə bilməyəcəkdir. Çiçək Zamandan xahiş edir ki, toxumlarını torpağa atmağa icazə versin, Zaman onun xahişini qəbul edir və Çiçək öz toxumlarını torpağa atır ki, gələn yaz yeni çiçəklər bitsin. Gələn bahar bitən çiçəklər elə həminki kimi payıza və qışa davamlı, təravətini və gözəlliklərini qoruyaraq yenidən yaranırlar. Beləcə Solmaz/Ölməz çiçəklər yaranmış oldu.

Müəllif: Firəngiz Rüstəmova
"TƏBABƏT VƏ MİFOLOGİYA: GÖRÜNƏN VƏ GÖRÜNMƏYƏN ƏLAQƏLƏR" kitabından


Solmaz çiçəyinin mifik yaradılışı
Baxış sayı: 81