XəbərlərHacı Hacıağa Dadaşov
Hacı Hacıağa Dadaşov


Doğum yeri: Bakı, Azərbaycan

Vəfat yeri: Bakı, Azərbaycan

Övladları: Yusif ağa və Əliabbas ağa

Hacı Hacıağa Dadaşov — gildiyaçı tacir, milyonçu idi.

1876-cı ildə Azərbaycan tacirləri üçün birinci və ikinci dərəcəli tacirlik dərəcəsi təyin edildikdə bu rütbəni Bakıda ilk dəfə Hacı Hacıağa almışdı.

Hacı Hacıağa ancaq öz fərasəti, işgüzarlığı, tədbirliliyi nəticəsində qısa müddətdə milyonçu səviyyəsinə yüksəlmişdi. Onun neft mədənləri demək olar ki, olmayıb. Bütün meylini ancaq mülk tikdirməyə və dəniz ticarəti ilə məşğul olmaq üçün gəmilər inşa etdirməyə salıb.

Bakı şəhərində 40-dək mülkü və Xəzər dənizində çoxlu gəmiləri olmuşdur. Gəmiçiliklə ticarətindən çoxlu gəlirlər əldə etmişdi. BütünYaxın və Uzaq şərq ölkələri ilə ticarət əlaqəsi vardı.

Təbiətcə xəsis olsa da xeyriyyə işlərinə yaxından köməyi olub. Bakıda ilk dəfə olaraq qocalar və yetimlər evi açdırıb. Şəhərə su kəmərinin çəkilişində onun da payı vardı. Qatı dindardı.

Rus imperatoru III Aleksandrın tacqoyma mərasimində iştirak edib. Çar tərəfindən mülki müşavir (statski sovetnik) rütbəsinə layıq görülmüşdür. Uzun müddət Bakı Dumasının qlasnısı (nümayəndəsi) olub.

İki oğlu vardı: Yusifağa və Əliabbasağa. O, hələ sağlığında Yusifağanı özünə varis təyin etmişdi.

Hacı Hacıağa Dadaşov öz qənaətciliyi ilə çox məşhur imiş. Bakıdakı "Metropol" mehmanxanasının Tbilisidə hərraca qoyulacağını eşidib ora yollanır. Tanıyanlar onu ələ salıb soruşurlar:
- "Hacı, burda nə gəzirsən? Sən yumşaq təkərli faytona 1 abbası verib minmirsən ki, bahadır, 15 qəpiklik dəmir təkərli köhnə faytonla gedirsən. Hərracda 50-60 min söhbəti olacaq."
Hacı da özünü sındırmır:
- "Məndə pul hardandır, tamaşaya gəlmişəm"

Hərracda qiymətlər yavaş-yavaş qalxıb son həddə çatanda Hacı arxadan qışqırır: "99 min" Daha heç kimin deməyə sözü qalmır və milyonçu mehmanxananı alır.
Küçədə ondan soruşurlar:
- Hacı, bu qədər pul hardandır?
- Faytonlara vermədiyim 5 qəpiklərdəndir.
- Yaxşı, bəs niyə 100 min demədin?
- Axı o qalan pulla 5 min dəfə faytona minmək olar.
Baxış sayı: 42