XəbərlərLyudmila Karaqiçeva-Bretanitskaya (19.08.1920-2015)
Lyudmila Karaqiçeva-Bretanitskaya (19.08.1920-2015)
Lyudmila Karaqiçeva-Bretanitskaya (19.08.1920-2015)
Təhsil illəri: ADK-nın məzunu (1948,elmi rəhbəri-D.Danilov)
Kafedra fəalliyəti: Tədris olunan fənnlər: ümumi və ixtisas qrup – «Xarici ölkələrin musiqi tarixi», «Musiqi tənqidi» və «Musiqi ədəbiyyatı»; ixtisas qr.-«Ixtisas», «Musiqi tənqidi» və «Muasir musiqi» seminarlarını, «Operanın dramaturgiyası»
Musiqişünas, pedaqoq, Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi(1972), sənətşünaslıq namizədi (1962). L.Karaqiçeva Azərbaycan musiqişünaslığın aparıcı simalarından biridir. 1982- professor. Böyük yaradıcılıq qabiliyyətinə və diapazonuna malik olan musiqişünas alimin elmi fəaliyyətinin əsas mövzusu Qara Qarayevin yaradıcılığıdır. "Qara Qarayev", "Qarayevin baletləri", “Qarayevin "İldırımlı yollarla" baletində Afrikanın musiqi folkloru", "Don Kixot" simfonik qravürü və Qarayevin digər əsərləri haqqında işləri diqqətəlayiqdir.
Onun bəstəkar və dirijor Niyazi haqqında monoqrafiyası, Azərbaycan musiqisinə aid müxtəlif mövzularda məqalələri də nəşr olunmuşdur. O, Moskvaya köçdüyü müddətə qədər (1988) konservatoriyada işləmişdir.
Baxış sayı: 1 038