XəbərlərXeops ehramının tikintisində işləyən qulların qida rasionuna nə daxil edilmişdi?
Xeops ehramının tikintisində işləyən qulların qida rasionuna nə daxil edilmişdi?


Sarımsaq latın d. Allium sativum-soğankimilər fəsiləsinin soğan cinsinə aid bitki növüdür.
İbn Sina yazırdı: “Sarımsaq bütün xəstəlikləri müalicə edir, qocalığa isə deyir: Gözlə”.
Əfsanəyə görə, sarımsaq yer üzündə Şeytan cənnətdən qovulduqdan sonra yaranıb. Yer üzündə addımlayan Şeytanın sağ ayağını basdığı yerdə soğan, sol ayağını basdığı yerdə isə sarımsaq bitmişdir.
Koreyada isə sarımsaq haqqında əfsanə Koreya xalqının əsasını qoyan Tanqunla bağlıdır. Bu mifə görə dişi ayı və pələng insan olmaq istəyiblər və bu istəklə göylərdə yaşayan Xvanuna müraciət ediblər. Xvanun isə onlara 100 gün ərzində davamlı olaraq sarımsaq yemələrini tövsiyə edib. Yalnız ayı bu sınaqdan çıxa bilib və gözəl bir qadına çevrilib. Göylər sakini Xvanun isə həmin qadına vurulur və onunla evlənir. Onların oğulları Tanqun doğulur və 2333-cü ildən bizim eraya qədər Koreyanın ilk hökmdarı olur.
Planetimizdə bir çox xalqlar sarımsağın magik bir bitki olmasına, onun insanı pis ruhlardan, qüvvələrdən, gözlərdən qorumasına inanırlar. Məsələn, Macarıstanda onu yeni doğulmuşun döşəyinin altına qoyarmışlar ki. qara qüvvələri qovsun.
Hindistanda körpə uşağın boynuna asardılar. Antik dövrlərdə sarımsağın insanın həyat qüvvəsini, seksual gücünü artırmağına, yoluxucu xəstəliklərdən qorumasına inanırdılar və o, Xeops ehramının tikintisində işləyən qulların, hərbçilərin gündəlik qida rasionuna daxil edilmişdi. Fironların məqbərəsində digər ədviyyatlarla yanaşı, qurumuş sarımsaq da tapılmışdır.
1720-ci ildə Marseldə bubon taunu epidemiyası zamanı Provansın (Fransada Provans vilayəti) bir sıra şəhərlərində 100 000 insan ölsə də, sarımsaqlı sirkə qəbul edən minlərlə insanın həyatı xilas olmuşdur.

Müəllif: Firəngiz Rüstəmova
"TƏBABƏT VƏ MİFOLOGİYA: GÖRÜNƏN VƏ GÖRÜNMƏYƏN ƏLAQƏLƏR" kitabından


Xeops ehramının tikintisində işləyən qulların qida rasionuna nə daxil edilmişdi?
Baxış sayı: 49