Xəbərlər"ABRAKADABRA" sözünün sirri
"ABRAKADABRA" sözünün sirri


Sehirli və ya magik sözlər
Abrakadabra: bu maraqlı sözün mənşəyi
“Abrakadabra” ən geniş yayılmış universal bir frazadır ki, tərcüməsiz olaraq ifadə edilir. Hipotezlərdən birinə görə “abrakadabra” sözü Sami dillər ailəsinə mənsub olan və e..ə. VI əsrdən ta eramızın VII əsrinədək Fars imperiyaları zamanı beynəlxalq status qazanmış və müasir dövrdə ölü dil hesab olunan Arami dilindədir və “Avraam Kadabra”, yəni “mən de-iyim kimi yaradacam”! Bibliyaya görə, bu söz Babil qülləsinin inşasında istifadə olunan dillərin qarışıqlığından əvvəl var idi. Hal-hazırda isə magiya sehri olaraq geniş istifadə olunur. Əslində isə qədimdə konusşəklində yazılan sehrdən dərman əvəzi istifadə edilərdi.
Bu söz ilk dəfə Roma imperatoru Karakallın həkimi S-rin Sammonsun “De Medicina Praecepta/Tibbi tövsiyyələr”ində işlənmişdir. O belə hesab edirdi ki, hər bir xəstəlikdən əziyyət çəkən, çevrilmiş konus şəklində yazılmış olan amulet gəzdirməlidir “ABRACADABRA ABRACADABRA BRACADAB ABRA CADA ABRACAD ABRACA ABRAC ABRA ABR AB”, belə olarsa xəstəlik ruhunun xəstəyə təsiri azalacaqdır. Geta və Aleksandr kimi Roma imperatorları da tibb alimi Serin Sammonsun sehrlərindən istifadə edərdilər.
L.Armstronq adına musiqi terapiyası şöbəsinin ixtisaslı işçiləri, Nyu-Yorkda yerləşən Bet-İsrail tibb mərkəzində belə nəticəyə gəlmişlər ki, ana bətnindəykən körpələrin eşitdiyi ninnilər, musiqilər müxtəlif patologiyalarla yarımçıq doğulmuşların sağalmasına yardım edir. Eksperiment zamanı 272 erkən doğulmuş, sepsis, tənəffüs çatışmazlığı kimi xəstəlikləri olan körpələrin yerləşdirildiyi intensiv müalicə şöbəsində 14 gün ərzində onların valideynləri gələrək müxtəlif laylalar, ninnilər oxumuşlar. Tibbi personal isə körpələr üçün xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə ananın ürək döyüntüsü və dölyanı mayenin səsini duyurmuşlar. Körpələrin həyat göstəricilərinin nəzərə çarpacaq qədər yaxşılaşması kimi nəticə əldə edilmişdir.

Müəllif: Firəngiz Rüstəmova
"FOLK VƏ YA XALQ TƏBABƏTİ" kitabından


"ABRAKADABRA" sözünün sirri
Baxış sayı: 52