Xəbərlər

Boyunuzu daxil edin    sm

 

Çəkinizi daxil edin      kq

 

 

 

Bədən kütləsi indeksi Hesablanmış indeksə Əsasən Nəticə
16 və aşağı Həddindən artıq zəif
16—18,5 Bədənin ağırlığı kifayət deyil (çatışmazlıq)
18,5—24,99 Normal
25—30 Artıq bədən çəkisi
30—35 Köklük
35—40 Köklük yüksəkdir
40 Və yüksək Kəskin piylənmə