XəbərlərXəzinələrin yerini bildirən ƏFSANƏVİ ÇİÇƏK
Xəzinələrin yerini bildirən ƏFSANƏVİ ÇİÇƏK


Qədim zamanlarda insanlarda solmazçiçəyinin magik bir çiçək olması haqqında düşüncələr var idi. Onlar inanırdılar ki, bu çiçək ölülər və dirilər dünyası arasında bir vasitəçidir, və ölənlərin ruhu bu çiçəklərə köçərək, oradan öz yaxınlarını müşahidə edirlər. Həm də solmazçiçəyinin kurqanlarda və hərbçilərin dəfn edildiyi qardaşlıq qəbristanlıqlarında digər çiçəklərə nisbətən daha ilkin bitməsi və çiçəkləməsi insanların diqqətindən yayınmamışdır.
Solmazçiçəyi eyni zamanda xəzinələrin yerini bildirmək kimi fövqəladə bir gücə də malikdir. Bunun üçün İvan Kupala gecəsi, yay günəş duruşunda Polypodiópsyda / Paporotnik/Qıjıkimilərə aid olan/Ayı döşəyi çiçəkləri, latın d. impatiens adlanan (magik bir gücə malik bitkidir. Rus dilində разрыв-травa adlanır) bitkidən və solmazçiçəyindən çələng hazırlamaq lazımdır. Artıq bu çiçəklərin birlikdə hazırlanmış çələngi müvəffəqiyyəti təmin etmiş olur. Bu çiçəyin tüstüsü isə evi pis və qara qüvvələrdən də qoruyur. Solmazçiçəyi istənilən küləyi dayandıra bilir, ona görə də səyyahlar gəmidə özləri ilə talisman olaraq bu çiçəkləri götürərdilər. Solmazçiçəyindən güclüamuletlər hazırlayardılar. Hətta inanılırdı ki, cibində bir ədəd solmazçiçəyi olardısa o şəxsə heç bir pislik toxunmazmış. Bu çiçək müsbət enerjini gücləndirir, özgüvən yaradır.
Solmazçiçəyinin magik gücünün iyul və avqust aylarında olmasına inanıldığı üçün, bu çiçəklərin həmin aylarda yığılması məsləhət görülür. Bu günə qədər də çiçəklər sübh çağı yığılır, şehli-şehli və iki pəncərə çərçivəsi arasında qoyularaq qurudulur. Etiqada görə, onlar həm qara qüvvələrdən evi qoruyur, həm də qış fəslində bu təzə və təravətli, incə çiçəkləri görmək insanda xoş ovqat yaradır.
Fenşuy təlimləri isə çiçəklərin əvəzinə onların təsvirləri, fotoları, tikmələri də evə asıla bilər.
Şərqdə qoparılmış çiçəyin insana ölü energetika gətirdiyinə inanılır. İnsanın öz əli ilə hazırladığı talismanın daha çox uğurlu ola biləcəyi söylənilir. Çünki onu hazırlayan zaman insan öz ruhunu, sevgisini talismana ötürür və qoruyucu qüvvəsini artırmış olur. Körpələrə bu cür amulet sağlamlıq və yuxunu möhkəmləndirməyə, gənc qızlara isə cəzbedicilikərini, gözəlliklərini, məftunediciliklərini saxlamağa yardım edir. Gənc oğlanlarda isə bu talisman kişilik keyfiyyətlərini göstərməkdə, qoca və yaşlılarda həyatdan zövq almağa yardım edir. Solmazçiçəyi buketi hədiyyə etmək - dərin hisslərdən, sevginin sonsuz gücündən, hətta ölümdən belə hifz edilməkdən xəbər verir.

Müəllif: Firəngiz Rüstəmova
"TƏBABƏT VƏ MİFOLOGİYA: GÖRÜNƏN VƏ GÖRÜNMƏYƏN ƏLAQƏLƏR" kitabından
Baxış sayı: 120