XəbərlərTəbiət - bütün yaradıcıların yaradıcısıdır - Firəngiz Rüstəmova
Təbiət - bütün yaradıcıların yaradıcısıdır - Firəngiz Rüstəmova


SON SÖZ
Təbiət - bütün yaradıcıların yaradıcısıdır.
İ.V. Höte
“Yaradan min dərd veribdirsə, min bir də dərman verib” deyən müdriklərimiz bilirdi ki, həyat mənbəyi olan sular, canlıların yaşaması üçün oksigen mənbəyi olan yaşıllıqlar, bitkilər və təbiət özü həm də ən zəngin şəfa mənbəyidir. Bu şəfa mənbələri haqqında olan bilgilər minillər boyu əfsanələrdə, miflərdə, ağız ədəbiyyatında, nağıllarda və dastanlarda yaşadılaraq günümüzə qədər gəlib çıxmışdır.

Yaranan bir gündən ölümə çarə axtaran insan bu bilgiləri araşdıraraq, yeni-yeni müalicə üsulları tapır, tibb və farmakologiya elmi inkişaf edir, əbədi həyata qovuşmaq mümkün olmasa da insan ömrü ildən-ilə uzadılır.

Əski zamanlardakı əfsanələrdə (Gilqamış, Xızır, İskəndər və digərləri) olduğu kimi, bundan sonra da bilim insanları tərəfindən ölümsüzlüyə qovuşmanın sirləri araşdırılacaqdır...
Baxış sayı: 121