XəbərlərNuh peyğəmbərin öz gəmisinə götürdüyü yeganə ağac hansıdır?
Nuh peyğəmbərin öz gəmisinə götürdüyü yeganə ağac hansıdır?


Ərik haqqında bəzi əfsanələrə nəzər yetirək:
Bu əfsanələrdən birində deyilir ki, əriklər günəşin səmada yaşamaq istəyən övladlarıdır. Yerə endikdən sonra ərik ağacına çevriliblər.
Digər bir rəvayətə görə isə, Simurq quşu gavalı meyvəsindən yedikdən sonra onlar əriyə çevriliblər.
Tibetdə uzunömürlü bir qəbilə var. Uzunömürlü olmalarına səbəb isə mövsümündə təzə ərik meyvəsi, qeyri fəsillərdə isə günəş altında qurudulmuş ərik yemələri göstərilir. Əfsanəyə inanılarsa bu cür qidalanma insan ömrünü uzadır və orqanizmi gənc saxlayır. Deyilənlərə görə, həmin qəbilənin qadınları 60 yaşında olsalar da 30 yaş göstərirlər, həm də sevgi dolu insanlardır.
Əfsanə və ya tarixi fakt olması deyilən, 1525-ci ildə, İtaliyanın Saronno şəhərində Leonardo da Vinçinin tələbələrindən biri, rəssam Bernardino Luini Santa Mariya del Qrasia kilsəsinin sifarış etdiyi Madonna obrazını yaratmaq üçün görüntü, şəkil modeli (poz verən) axtarır. Bir gün mehmanxananın gənc sahibəsini görür, həm də onun olduğu yer məbədlə üzbəüz yerləşirdi. İş prosesi bitdikdən sonra ayrılıq zamanı çatır və “Madonna” rəssamla vidalaşarkən ona özünün bağında bitən, ərik tumlarından və badamdan hazırladığı bir içki hədiyyə edir. Bu gün həmin içki “Amaretto di Saronno” adlanır və istifadə edilir. Bibliyada da ərik haqqında qeydlər vardır. Belə ki, əfsanəyə görə, Nuh peyğəmbər öz gəmisinə götürdüyü yeganə ağac ərik ağacı olmuşdur. Dünyanı su basarkən bir çox bitki və heyvanlar məhv olmuşdur. Amma Nuh peyğəmbərin səyləri və çabaları sayəsində ərik yer üzündə yaşadı və bu gün də pla-netimizdəki insanlara öz gözəl dadı ilə sevinc bəxş edir.113 Tədqiqatlar nəticəsində aydın olub ki, 100 qr əriyin tərki-bində 40 mq dəmir mikroelementi var ki, 250 qr təzə dana qa-raciyərini əvəz edir. Bu isə anemiyanın, dəmir defisitinin müalicəsində çox effektivdir. Ərik qurusu kalium duzları, saxaro-za, limon, nikotin, salisil və digər üzvi turşularla, C, B1, B2, P vitaminləri, dəmir, mis, marqanes, kobalt kimi mikroelementlərlə zəngindir. Tərkibindəki karotin isə heç də yumurtadan az deyildir. İbn Sina əriyi ən incə və şəfalı qadın meyvəsi adlandırmışdır. Həqiqətən də yüz illərlə onun saçları uzatmaq, dərinin keyfiy-yətini yaxşılaşdırmaq, ömrü uzatmaq, bədxassəli şişlərin ya-ranmasına qarşı davamlılıq göstərmək kimi xüsusiyyətləri sı-nanmışdır.

Müəllif: Firəngiz Rüstəmova
"TƏBABƏT VƏ MİFOLOGİYA: GÖRÜNƏN VƏ GÖRÜNMƏYƏN ƏLAQƏLƏR" kitabından


Nuh peyğəmbərin öz gəmisinə götürdüyü yeganə ağac hansıdır?
Baxış sayı: 57