XəbərlərTəsbeh çevirmək orqanizmə necə təsir edir? - Firəngiz Rüstəmova
Təsbeh çevirmək orqanizmə necə təsir edir? - Firəngiz Rüstəmova


Daş təsbehlər - ümumiyyətlə, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində xeyli sayda yarımqiymətli və qiymətsiz zərgərlik daşları vardır ki, onlar insanların müxtəlif xəstəliklərinin müalicəsində çox faydalıdır. Zinət daşlarından, minerallardan düzəlmiş təsbehlər cinsindən asılı olmayaraq müxtəlif şəxslər tərəfindən istifadə edildikdə həmin daşların barmaq uclarına toxunması onların daxili orqanlarının fəaliyyətini aktivləşdirir.

Başqa sözlə, ağciyər, qaraciyər, böyrək, dalaq, mədə-bağırsaq orqanlarının aktivləşdirilməsində bu təsbehlərdən istifadə olunması məsləhət görülür. Çünki, inanca görə barmaq uclarının həmin daşlara toxunması insanın daxili orqanlarına pozitiv siqnallar göndərir və onları aktivləşdirir.
Belə ki, Şah Maqsud/Əfqan daşı - Əfqanıstanda Şahmaksut bölgəsindəki dağlardan çıxarılan mineraldır.

Səndəl ağacından düzəldilmiş təsbehlər dəri quruluğunu, allergiyaya meylilliyi azaldır, antibakterial özəlliyə malikdir.
Səndəl ağacı - Kalanga, Santalum album, Santalwood, Santal de Mysore kimi adlarla tanınan bu bitki Hindistan və Malakkanın dağlıq bölgələrində yetişir. İdrar/sidikçıxarıcı yollardakı infeksiyanı təmizləyir.

Sədəf daşından hazırlanmış təsbeh isə toparladığı torpaq enerjisini insana ötürərək ona cəsarət, güc verir, qan yaranmanı nizamlayır, pozitiv düşüncəyə sahib olmamıza yardım edir.

Ən çox rəğbət görən təsbehlərdən biri də kuka ağacından hazırlanmış olan təsbehlərdir ki, Osmanlı zamanındakı həkimlər tərəfindən işlədilərdi və tövsiyə edilərdi. Çünki stressi azaltmasına, əldəki bakteriyaları təmizlədiyinə, əl tərləmələrinin qarşısını almasına inanılırdı və hətta saraya gələn birinin əlində həmin təsbehdən olmazdısa onu saraya belə almazlarmış.

Yuxarıda xüsusiyyətləri yazılan və digər bir sıra minerallar vardır ki, stressi aradan qaldırır, orqanizmi bərpa edir, əmək və şəxsi fəaliyyətlərə uğur gətirir. Amma daşların xüsusiyyətlərini araşdıranlar tövsiyyə edirlər ki, onları bəzək və ya digər məqsədlərlə seçərkən zodi-ak bürcləri də nəzərə alınsa təsirləri daha effektli olar.

Müəllif: Firəngiz Rüstəmova
"FOLK VƏ YA XALQ TƏBABƏTİ" kitabından


Təsbeh çevirmək orqanizmə necə təsir edir? - Firəngiz Rüstəmova
Baxış sayı: 718