XəbərlərYeni doğulmuş uşaqlarda ultrasəs müayinəsi
Yeni doğulmuş uşaqlarda ultrasəs müayinəsi
Yeni doğulmuş uşaqlarda bir çox məqsədlərlə ultrasəs müayinə aparılır. Bunlardan bir neçəsini qeyd edək:
- Yeni doğulmuş uşaqlarda (əmgəg bağlanana qədər)baş beyində neyrosonoqrafiya müayinəsi aparılır ki, bu zaman beyin mədəcikləri,parenximası,qansızmalar,törəmələr,inkişaf qüsurları aydınlaşdırılır.
- Bud – çanaq oynağının ultrasəs müayinəsi ilə bud – çanaq oynağında displaziyaların dərəcələri aydınlaşdırılır. Oynağın inkişaf səviyyəsi müəyyənləşdirilir.
- Timus vəzinin ölçüləri, böyümə dərəcələri vaxtında müəyyənəşdirilir.
- Xayaların USM-müayinəsi uşaqlarda və böyüklərdə aparılır. Uşaqlarda onların düzgün yerləşib yerləşməməsi, yırtıqların dərəcələri, mayenin normadan az və ya çox olması, xayaların ölçüləri, struktur dəyişiklikləri araşdırılır. Böyüklərdə isə kistalar, törəmələr, damar mənfəzində genişlənmələr (varikoselenin dərəcələri) aydınlaşdırılır.
Baxış sayı: 1 234