XəbərlərParis Sülh Konfrasındakı Azərbaycan diplomatiki
Paris Sülh Konfrasındakı Azərbaycan diplomatiki


Paris Sülh Konfrasındakı Azərbaycan diplomatik heyəti "Klaridc" otelində iclas zamanı. Paris, 1919-cu il. Soldan sağa : Abbas bəy Atamalıbəyov, Məmməd Məhərrəmov, Əlimərdan bəy Topçubaşı, Əkbər ağa Şeyxülislamov, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Miryaqub Mehdiyev
La délégation azerbaïdjanaise à la Conférence de Paix de Paris au travail, Hôtel Claridge, Paris, 1919
De gauche à droite : Abbas bey Atamalibeyov, Mammad Maharramov, Alimardan bey Toptchubashi, Akbar aga Sheykhulislamov, Djeyhun Hadjibeyli, Miryagoub MehdiyevProméthée - Prometey


Baxış sayı: 955