Xəbərlər



Fitoterapiyaya əks göstərişlər nələrdir? - Firəngiz Rüstəmova
Fitoterapiyaya əks göstərişlər nələrdir? - Firəngiz Rüstəmova


Fitoterapiyaya əks göstərişlər:
1. Fərdi həssaslıq.
2. Pasiyentin psixi cəhətdən hazır olmaması.
3. Həyati təhlükəli və kəskin xəstəliklər.
4. Psixiki xəstəliklər.
Bir sıra bitkilər vardır ki, yalnız zəhərli xüsusiyyətlərinə görə deyil, həm də uşaqlıq əzələsinin tonusunu artırmaq, abor-tiv təsir, hormonal fona təsiri, teratogen xüsusiyytləri səbəbin-dən hamilələrə təyin etmək olmaz. Fitoterapiyanın əsas prin-siplərindən biri onun əlçatan olmasıdır. Aparıcı fitoterapevtlər bu müalicə üsulunun xəstəliyin hansı dövründə əsas müalicə vasitəsi və ya hansı dərmanlarla yanaşı işlənə biləcəyini təyin etmişlər. Təcrübə dərman bitkilərinin çox fərqli təsirlərə malik olmasını göstərir. Bu isə müalicə zamanı individuallığın hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılmasını tələb edir. Müalicə planı təyin edilən zaman mütləq pasiyentin yaşı, yanaşı xəstə-likləri, ümumi vəziyyəti, sinir, endokrin, immun sistemin, al-lergik fonun, hamiləliyin olub-olmaması və s. xüsusiyyətlərnəzərə alınmalıdır. Qadın xəstəliklərinin müalicəsində də digər xəstəliklərdə olduğu kimi qədimdən bu günə qədər hər zaman şəfalı bitki-lərdən istər dəmləmələr, istər məlhəmlər, şamlar formasında, yerli və ya daxilə qəbul etməklə istifadə olunmuşdur. Bitkilərlə müalicə üsulu tibb elmi tərəfindən qəbul edilmişdir, V.N. Pri-lepskaya və bir çox digər tibb alimləri də öz kitablarında, elmi məqalələrində bu mövzuya geniş yer vermişlər.
Tibb elmləri doktoru, professor, mama-ginekoloq V.N.Prilepskaya yazır ki, əsrlər boyu bitkilərə verilən tib-bi-müalicəvi dəyər sonradan öz inkişafını taparaq bu günümü-zə qədər gəlib çatmışdır. Qədimdən ginekoloji xəstəliklərin müalicəsində işlədilən bitki tərkibli preparatlar bu gün öz elmi əsasını tapmışdır.
Fitoterapiya-menstrual qanaxmalarda, dismenoreyalarda, predmenstrual və klimakterik sindromlarda, qadın cinsiyyət üzvlərinin iltihabi xəstəliklərində, mastopatiya və mastalgiya-larda və digər patoloji vəziyyətlərdə müalicə vasitəsi kimi işlə-dilmişdir.
Cinsiyyət üzvlərinin inkişaf qüsurlarından, bədxassəli şişlərindən, boru və peritoneal sonsuzluqdan və zöhrəvi xəstə-liklərindən başqa bütün hallarda fitoterapiyaya müalicə vasitə-si olaraq müraciət edilir. Sadalanan xəstəliklərdə birbaşa gös-təriş olmasa da etioloji müalicə kompleksinə daxil edilir.

Müəllif: Firəngiz Rüstəmova
"FOLK VƏ YA XALQ TƏBABƏTİ" kitabından
Baxış sayı: 119