XəbərlərBədənimizin nə qədər suya ehtiyacı var: HESABLANMASI
Bədənimizin nə qədər suya ehtiyacı var: HESABLANMASI


İnsan orqanizminin həyat fəaliyyətində su-duz mübadiləsi çox mühüm rol oynayır və müxtəlif vəzifələri yerinə yetirir.

İnsan bədəninin bütün hüceyrə və toxumalarında, qanında, limfasında və digər daxili mayelərdə su ən zəruri qeyri-üzvi maddə kimi geniş yayılmışdır. Yaşlı adamın bədən kütləsinin 60-65%-ni su təşkil edir. Bəzi toxumalarda onun kütləsi 80- 85% təşkil edir. Su hüceyrə və toxumalarda bioloji reaksiyaların və fizioloji proseslərin getməsi üçün optimal mühit yaradır, üzvi və qeyri-üzvi maddələr üçün yaxşı həlledicidir. Su, həmçinin bədənin istilik tənzimində, həzm prosesləri zamanı qida maddələrinin hidrolizində, bir sıra maddələrin, o cümlədən, hormonların sintezində yardımçı amil kimi iştirak edir. İnsan bədənində susuzlaşma prosesləri bir sıra ağır pozğunluqlara, hətta ölümə gətirib çıxarır.

Orqanizmə lazım olan suyun miqdarının hesablanmasında iki üsuldan istifadə olunur:

İnsan bədəninin kütləsinin hər kq-ı 32 qrama vurulur. Məsələn, 70x32=2240 ml.
Gündəlik qəbul etdiyiniz hər kalori üçün 1 ml. Əgər 2500-3000 kalori qəbul edirsinizsə, onda 2,5-3 litr su içməlisiz
Nəzərə alsaq ki, xörək və meyvələr vasitəsilə də maye qəbul edirik, onda gündəlik ehtiyac təxminən 1,5 l olar. Sağlam olmaq üçün gün ərzində azı 1 l çiy su içmək lazımdır.

Hər bir insanın gündəlik su ehtiyacları müxtəlif amillərlə bağlıdır.

Çəki artdıqca insanın suya ehtiyacı artır.
Qidalanma meyvə-tərəvəzlə daha çox qidalanan insanların suya tələbi quru qidalarla qidalananlara nisbətən azdır.
İqlim.
Fiziki aktivlik.
Xəstəliklər məsələn, yüksək hərarət, ishal və qusma zamanı suya ehtiyac artır.
Səyahət zamanı su həyati əhəmiyyət kəsb edir.
Su itkisi zamanı qəbul olunan su ilə yanaşı, mineralları da nəzərə almaq vacibdir.
Baxış sayı: 737