XəbərlərDamaru səsinin insan orqanizminə MÜDHİŞ TƏSİRİ
Damaru səsinin insan orqanizminə MÜDHİŞ TƏSİRİ


ŞAMAN DAVULU
Qədimdən bu günə qədər şamanlar trans vəziyyətinə girərərək çalışmışlar ki, güclü kosmik enerjini lazımi mənbəyə yönəltsinlər. Müasir səs və ritmoterapiya tədqiqatlarının nəticələri göstərir ki, ritmlər insanın psixikasına təsir edərək, insan bədənindəki fizioloji proseslərlə yanaşı, onun sinir sistemini sakitləşdirə və ya oyada bilir. Eksperimentlər nəticəsində məlum olmuşdur ki, şaman davulunun səsi ürəyin ritmilə eyni taktda olduqda qan oksigenlə yaxşı təchiz olunur, toksinlərdən təmizlənir və ürək-damar sisteminin işini yaxşılaşdırır.
Psixiatr-narkoloq Mark Qarber Psixiatriya İnstitutunda (SSR Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan) çalışarkən təyin etmişdir ki, şamanın davul ilə qamlama zamanı melanin ifraz edilir ki, bu öz növbəsində endogen etanolun ifrazını artırır. Bu isə alkoqolizmi olan xəstələrin asılılığını aradan qaldırır, enerji mənbəyi olduğuna görə aktivlik yaradır, stressi azaldaraq əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır.
“Həyat nəğməsi”- ritual zamanı əlaqə, rabitə qurulacaq varlığın sahəsi ilə bir lad vasitəsilə rezonans yaranır və bu nəğmə ilə eyni ahəngdə tənzimlənir, informasiya, məlumat mübadiləsi gedir. Bu rezonansın, ritmin sayəsində totem heyvanları insanlarla dostlaşır, sensor mexanizmlər vasitəsilə ünsiyyət yaranır və insana xeyirxah dost və müdrik tərbiyəçi kimi yanaşırlar. Ritual “Güc nəğmələri” şaman davulunun səsi ilə müşayiət edilir. Kiçik bir zərb aləti olan “Damaru” bədən üzvlərinə və hormonal funksiyalara təsir edir.
Damaru-Şabda Brahmanı, kosmosu və ya səslə yaranmanı təmsil edən, iki tərəfli, kiçik zərb alətidir. Yoqa nəzəriyyəsinə görə kainat səs və ya vibrasiya nəticəsində yaranmışdır. Bu fikir isə “Böyük partlayış nəzəriyyəsi”ni dəstəkləyir.
Damarunun insan beyni kimi iki yarımkürəsi var ki, enerji və ya diqqətin foksu dünyanı dərk etmək prosesində bir yarımkürədən digərinə keçir. Zəkanın ritminin simvolu olan Damaru – başlanğıcda ikili, sonra isə tək vibrasiya edən səsə çevrilir.

Müəllif: Firəngiz Rüstəmova
"FOLK VƏ YA XALQ TƏBABƏTİ" kitabından


Damaru səsinin insan orqanizminə MÜDHİŞ TƏSİRİ
Baxış sayı: 137