XəbərlərPəncələrin daban dayanıqlığı
Pəncələrin daban dayanıqlığı


Bu, ana bətnində inkişaf zamanı pəncələrin düzgün olmayan məcburi vəziyyəti nəticəsində baş verən və körpələrdə tez-tez rast gəlinən yüngül patologiyadır.

Pəncənin belə vəziyyəti artıq həyatın ilk günündə doğum evində aşkarlanır və müalicəvi masaj sayəsində tezliklə (1 ay ərzində) keçib gedir. Bu məqsədlə uşağın pəncələrini gündə 2-3 dəfə olmaqla və hər dəfə də 10-15 dəfə açıb-bükmə hərəkətlərini etmək lazımdır. Bundan əlavə, uşağın pəncəsi əllə normal vəziyyətə gətirilərək xüsusi sarğılarla da sarılmalıdır. İlk dəfə sarğının qoyulması həkim tərəfindən aparılır və anaya nümayiş etdirilir. Sonralar isə ana bunu özü edir. Masajdan istifadə edilməsi yaxşı effekt verir.

Əgər pəncənin qeyri-düzgün forması aparılan hərəkətlər və masaj nəticəsində 3 həftədən artıq müddətə keçib getməzsə, həkim gipsdən hazırlanmış xüsusi kiçik şinlər tətbiq edilməsi yolu ilə pəncələri normal vəziyyətdə fiksə edir.
Baxış sayı: 10